Eesti Chihuahua Tõuühing on asutatud 29.11.2018 aastal chihuahua kasvatajate algatusel, eesmärgiga ühendada kõiki, kes on huvitatud maailma kõige väiksema tõu arengust Eestis.


INFO EST
INFO ENG
INFO RUS


Chihuahua erinäituste kalender

Chihuahua speciality show calendar

Speciality Show 01.06.2024 Tallinn
Speciality Show 31.05.2025 Tallinn
Palju õnne Eesti Chihuahua Tõuühing 5 aasta sünnipäeva puhul! Edu tublidele kasvatajatele ja koerte omanikutele!


TULEMUSED / RESULTS / KATALOG / CATALOG / FOTO


2023 erinäituse sponsor
SUURED TÄNUDNäituse tulemused / ResultsLuugupeetud kasvataja tutvu
EESTI KENNELLIIDU TÕURAAMATU MÄÄRUS-e muudatusega.
Vaata punkt 5.2. hakkab kehtima alates 01.01.2021
viide dokumendileKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

MTÜ Eesti Chihuahua Tõuühing , registrikood  80558213 , edaspidi ECTÜ, juhatus kutsub kokku ECTÜ liikmete üldkoosoleku laupäeval, 24.10.2020 algusega  kell 14:30 (peale erinäitust), koosoleku läbiviimise koht on: PetCity, Rannamõisa tee 8, Tallinn

Päevakord:
1. ECTÜ majandusaasta aruanne 2019 kinnitamine
2. Muud küsimused

Kohtumiseni, teie
ECTÜ juhatus